hoangan

Understanding Data Security Issues in a Big Data Architecture

When creating a big data engineering, it is important to understand data secureness issues. Today, big info is anywhere, streaming from devices, and moving throughout the internet. As a result, enterprises need to choose the right data security answer for their environment. Anna Russell, a data security writer designed for TechRadar, discusses these issues. Info …

Understanding Data Security Issues in a Big Data Architecture Read More »

Ý NGHĨA NHÀ TỪ ĐƯỜNG CỦA NGƯỜI VIỆT

Nhà từ đường – nhà thờ họ đã có từ bao đời nay, có lẽ là từ khi dân tộc ta có tục thờ cúng tổ tiên. Nhưng thực sự có mấy ai hiểu hết được ý nghĩa nhà từ đường là thế nào. Để giúp bạn hiểu rõ hơn về vấn đề nhà từ …

Ý NGHĨA NHÀ TỪ ĐƯỜNG CỦA NGƯỜI VIỆT Read More »

NGHĨA TRANG CAO CẤP VÀ NGHĨA ĐỊA TRUYỀN THỐNG

 Nghĩa trang cao cấp  và nghĩa địa truyền thống   _ Quy hoạch: Nếu ngày xưa các nghĩa địa truyền thống cho xây dựng tự do và được quyền đặt hướng mộ theo ý gia chủ thì ngày nay, nghĩa trang cao cấp không cho phép điều đó. Các nghĩa trang cao cấp quy chuẩn xây dựng …

NGHĨA TRANG CAO CẤP VÀ NGHĨA ĐỊA TRUYỀN THỐNG Read More »

VU LAN BÁO HIẾU CÙNG HOA VIÊN BÌNH AN VĨNH NGHIÊM

Hoa viên Bình An Vĩnh Nghiêm tổ chức lễ Vu Lan Báo Hiếu năm Canh Tý 2020   Theo truyền thống của người Việt, chữ Hiếu luôn được đặt lên hàng đầu. Báo hiếu, báo đáp công ơn của ông bà cha mẹ luôn là mục tiêu quan trọng của một đời người.     …

VU LAN BÁO HIẾU CÙNG HOA VIÊN BÌNH AN VĨNH NGHIÊM Read More »