Ý NGHĨA NHÀ TỪ ĐƯỜNG CỦA NGƯỜI VIỆT

Nhà từ đường – nhà thờ họ đã có từ bao đời nay, có lẽ là từ khi dân tộc ta có tục thờ cúng tổ tiên. Nhưng thực sự có mấy ai hiểu hết được ý nghĩa nhà từ đường là thế nào. Để giúp bạn hiểu rõ hơn về vấn đề nhà từ …

Ý NGHĨA NHÀ TỪ ĐƯỜNG CỦA NGƯỜI VIỆT Read More »