giấy tờ pháp lý

giấy tờ pháp lý

Với mong muốn mang lại một vùng đất phúc, một nơi yên nghỉ vĩnh cửu lâu dài cho các hương linh, Hoa viên Bình An Vĩnh Nghiêm đã thanh toán 100% tiền sử dụng đất, có sổ hồng toàn dự án, đảm bảo tính pháp lý, trách nhiệm đối với nhà nước. Các bậc con cháu hoàn toàn yên tâm khi lựa chọn Hoa viên Bình An Vĩnh Nghiêm là nơi yên nghỉ vĩnh hằng cho ông bà cha mẹ, tổ tiên của mình.
error: Content is protected !!