chính sách ưu đãi về giá bán huyệt mộ 2019

chính sách ưu đãi về giá bán huyệt mộ 2019

Chính sách ưu đãi này được áp dụng chung cho mọi đối tượng khách hàng (người trực tiếp đứng tên trên hợp đồng, không áp dụng đối với người được ủy quyền). Cụ thể như sau:

  1. Đối tượng áp dụng:
  • Khách hàng là người thường trú tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
  • Khách hàng có thẻ VIP do Hoa viên Bình An cấp.
  • Khách hàng đã đứng tên trên Hợp đồng chuyển nhượng mua Huyệt mộ tại Hoa viên Bình An, mua thêm (tính ưu đãi từ Huyệt mộ thứ 2 trở về sau).

      2.  Chính sách ưu đãi áp dụng:

– Khu Huyệt Mộ Đơn: được trả chậm trong 06 tháng.

– Khu Huyệt Mộ Gia Tộc ( hoặc từ 4 Huyệt Mộ Đơn ): được trả chậm trong 12 tháng.

Ghi chú:

          – Trường hợp khách hàng thuộc đối tượng được hưởng nhiều mức ưu đãi thì chỉ được hưởng 01 mức ưu đãi có giá trị cao nhất.

– Liên Hệ:

 Phòng Kinh Doanh –  Hoa viên  Bình An Vĩnh Nghiêm

Hotline 24/24: 0937 48 49 86 – 079 5545 888

error: Content is protected !!