DỊCH VỤ TANG LỄ TẠI HOA VIÊN BÌNH AN VĨNH NGHIÊM

Nhằm hỗ trợ gia quyến trong lúc tang thương bối rối nhất, Hoa viên Bình An Vĩnh Nghiêm phục vụ các dịch vụ tang lễ trong khuôn viên dự án:

  • Bảo vệ hướng dẫn, điều phối xe tang.
  • Nhân viên hỗ trợ, hướng dẫn gia quyến và người thân.
  • Thắp nhang tại đền Trình.
  • Thiết lập hệ thống dù che tại mộ phần.
  • Tiễn đưa linh cữu về nơi an nghỉ cuối cùng.

Hệ thống dù che phục vụ tại tang lễ

Nhân viên phục vụ tại tang lễ

Thắp nhang tại đền Trình

Tiễn đưa linh cữu về nơi an nghỉ cuối cùng

Đánh giá bài viết